‡ SIGNIFICADO PERSOAL E SUBXECTIVO DO

"ELECTRIC EYES"

 

 

‡ ESCOITADE ALGO DO

"ELECTRIC EYES"

 

 

 

‡ MIRADE ALGO DO

"ELECTRIC EYES" (Inclúe as letras dos temas 1 e 5)